Regulamentul concursului “Giveaway Serus“

Perioada de desfasurare: 19-28 iulie 2023

Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

(1) Concursul “Giveaway Serus“ (in continuare denumit ‘’Concurs’’) este organizat de SC Service Auto Serus SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in B-dul. Timisoara nr.60 E, sector 6, Bucuresti, România, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/9200/1991, CUI RO1316.

Organizatorul a desemnat Societatea AA Online Marketing Ideas SRL, responsabila de desfasurarea Concursului si acordarea premiilor aferente in termenele si conditiile indicate in prezentul regulament. Societatea AA Online Marketing Ideas SRL este responsabila privind colectarea datele cu caracter personal ale participantilor si predarea premiilor.

(2) Concursul se va derula prin intermediul agentiei organizatoare AA Online Marketing Ideas SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Odgonului, nr 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. RO42010107, reprezentata prin Alice Ion in calitate de administrator, (denumita in continuare “Agentia organizatoare” sau „AA Online Marketing Ideas SRL”).

(3) Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul/Agentia Organizatoare isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada Concursului pe tot parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a face publice modificarile pe paginile de Instagram @serusauto si @silviu.toma.

(4) Agentia organizatoare va colecta datele cu caracter personal ale participantilor, va asigura si va preda premiile castigatorilor si va face toate demersurile necesare in vederea organizarii si desfasurarii in conditii optime a Concursului. Agentia va asigura predarea premiilor catre castigatori.

(5) Prin participarea la acest Concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2. TEMEIUL LEGAL

(1) Concursul “Giveaway Serus“ este organizat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

(2) Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul retelei de socializare www.instagram.com, pe paginile de Instagram @serusauto si @silviu.toma .

(3) Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenilor si conditiilor prezentului Regulament oficial (denumit in continuare “Regulament”). Regulamentul Oficial este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit pe www.serus.ro – sectiunea dedicata concursului pe toata perioada Concursului.

(4) Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul/Agentia Organizatoare nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe https://www.instagram.com/serusauto/ si https://www.instagram.com/silviu.toma/ .

Art. 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul “Giveaway Serus“ se desfasoara in perioada: 19 iulie 2023, ora 18.00 – 28 iulie 2023, ora 23.59 („Perioada Concursului”).

3.2. Inainte de data inceperii Concursului si ulterior datei incetarii Concursului, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.

3.3. Organizatorul/Agentia Organizatoare isi rezerva dreptul de a modifica durata de desfasurare a prezentului Concurs. Orice modificare va fi comunicata si va intra in vigoare de la data publicarii acesteia pe paginile de Instagram @serusauto si @silviu.toma.

Ulterior datei incetarii duratei Concursului, Organizatorul/Agentia Organizatoare nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si se adreseaza oricarei persoane fizice care a implinit varsta de 18 ani anterior datei de incepere a Concursului sau cel tarziu la data inceperii concursului, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”).

4.2. Persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani anterior datei inceperii Concursului sau cel tarziu la data inceperii Concursului, nu au dreptul sa participe la Concurs. Verificarea varstei participantului se va face in momentul validarii, prin verificarea datei de nastere a acestuia. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului/Agentiei Organizatoare.

4.3. Nu sunt eligibili sa participe la Concurs angajatii Organizatorului, angajatii agentiei organizatoare si nici membrii tuturor familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

4.4. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

4.5. Organizatorul/Agentia Organizatoare isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul sau care este suspectat de frauda.

Art. 5. MECANISMUL CONCURSULUI. MODALITATEA DE ACORDARE A PREMIILOR

5.1. Concursul se desfasoara numai in mediul online, pe pagina de Instagram serusauto si silviu.toma, disponibile la https://www.instagram.com/serusauto/ si https://www.instagram.com/silviu.toma/ .

5.2. Participantii care indeplinesc conditiile precizate la art. 4 de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE), pot fi declarati castigatori ai premiilor prezentului Concurs, astfel cum vor fi ele prezentate la art. 6 de mai jos, in conditiile in care respecta mecanismul descris in aceasta sectiune.

5.3. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

5.3.1 Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;

5.3.2 Participantul sa detina un cont de Instagram propriu;

5.3.3 Sa acceseze paginile de Instagram serusauto si silviu.toma, pagini disponibile la adresele https://www.instagram.com/serusauto/ si https://www.instagram.com/silviu.toma/ .

5.3.4. Inscrierea se va face exclusiv in perioada de desfasurare a Concursului: 19 iulie 2023, ora 18.00 - 28 iulie 2023, ora 23.59.

5.3.5. Sa acceseze paginile de Instagram serusauto si silviu.toma, pagini disponibile la adresele https://www.instagram.com/serusauto/ si https://www.instagram.com/silviu.toma/ , unde se va publica postarea de concurs, sa dea follow conturilor de Instagram seruauto si silviu.toma, sa lase un comentariu la postare cu tag unui prieten pasionat de domeniul auto și sa dea like postarii.

5.3.6. Comentariile lasate la postarea de concurs, trebuie sa respecte cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. sa fie referitoare la tema concursului;
 2. sa nu incalce niciuna dintre Regulile aplicabile utilizarii paginilor de Instagram serusauto si silviu.toma;
 3. sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament; sa nu contina nici un mesaj ilegal, imoral sau antisocial;
 4. sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 5. sa nu contina amenintari catre orice persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei persoane, firma sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile;
 6. sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;
 7. sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala;
 8. sa nu promoveze marcile de tigarete sau alcool, sau consumul de tutun si alcool;
 9. sa nu contina mesaje adresate minorilor si sa nu faca niciun fel de referire la minori;
 10. sa respecte tematica Concursului asa cum este aceasta descrisa pe site si in cuprinsul postarii privind Concursul;
 11. sa nu includa niciun fel de date cu caracter personal apartinand altor persoane fizice.
 12. comentariul trebuie sa respecte tema Concursului, nefiind acceptate in concurs, daca este cazul, imagini disponibile pe diverse pagini web sau poze ce nu respecta cerintele Concursului.

Participantul care va posta un comentariu care nu indeplineste conditiile enumerate la lit. a-l, de mai sus, va fi descalificat, si nu va fi luat in considerare in vederea includerii in procesul de validare si/sau a desemnarii Participantului in calitate de castigator. Organizatorul/Agentia Organizatoare are dreptul, dar nu si obligatia, de a sterge/modifica/altera in orice mod inscrierile/comentariile Participantului/Participantilor care nu indeplinesc conditiile enumerate la lit. a – l, de mai sus.

Un participant se va inscrie in concurs cu un singur comentariu. Daca acesta inscrie mai multe comentarii, se va lua in considerare primul comentariu, in ordinea inscrierii in concurs.

5.3.7. Prin publicarea pe paginile proprii de Instagram serusauto si silviu.toma, pagini disponibile la adresele https://www.instagram.com/serusauto/ si https://www.instagram.com/silviu.toma/ a unui comentariu, participantul isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la drepturile de autor asupra materialului respectiv. De asemenea, participantii isi asuma intreaga raspundere civila si penala pentru materialele pe care le publica. Orice inscriere in baza unui comentariu care nu respecta criteriile de inscriere va fi invalidata, iar participantul nu va fi considerat inscris in Concurs.

5.4. Pentru a participa la prezentul Concurs, o persoana trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile de mai sus. Participantii care nu indeplinesc conditiile de inscriere si participare mentionate in Regulament vor fi eliminati din Concurs de catre Organizator/Agentia Organizatoare.

5.5. Organizatorul/Agentia Organizatoare isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator, in conditiile in care respectivul castigator este suspectat de fraudarea Concursului sau in cazul participantilor care s-au inscris in Concurs pe baza unor conturi create de pe adrese temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le apartin.

5.6. Desemnarea castigatorilor se va face in data de 29.07.2023, prin alegerea comentariului castigator cu aplicatia random.org. Castigatoriul va fi anuntat ulterior. In cazul in care castigatorul desemnat nu doreste sa ridice premiul, respectiv sa fie prezent la circuit pe data de 01.08.2023 la ora comunicata, pentru un test în dreapta lui Silviu Toma, cu automobilul Renault Megane RS Trophy-R, se va alege un alt castigator.

5.7. Castigatorii vor fi anuntati printr-un comentariu la postarea de concurs de pe Instagram (disponibila la adresele: https://www.instagram.com/silviu.toma/ si https://www.instagram.com/serusauto/ ) si prin mesaj privat. Premierea castigatorului se va face in data de 1.08.2023 – data evenimentului.

5.8. Ulterior anuntarii castigatorului, acesta trebuie sa confirme participarea la circuit.

In cazul in care castigatorul nu a indeplinit toate conditiile de participare la prezentul Concurs, acesta va fi invalidat si se va apela la o rezerva.

5.9. In cazul in care participantul desemnat castigator nu respecta termenul mentionat anterior, el va pierde orice drept de castig asupra premiului, urmand ca premiul sa revina rezervei.

5.10. Rezerva va trebui sa respecte aceeasi procedura ca si castigatorul initial, sa trimita toate datele indicate in art. 5 Organizatorului/Agentiei Organizatoare, prin e-mail la adresa contact@adtitude.ro in maxim 1 zi de la data anuntarii.

Datele personale cuprind: nume, prenume, numar de telefon, data nasterii, adresa de email, adresa completa si sunt necesare pentru a intra in posesia premiului.

Art. 6. PREMIUL ACORDAT

6.1. In cadrul acestui Concurs, Organizatorul/Agentia Organizatoare va acorda un premiu, constand intr-o experienta pe circuitul Motorpark Romania la Adancata, in care alaturi de Silviu Toma, trainer certificat si professional driving coach, castigatorul va lua parte in dreapta, la un test cu modelul Renault Megane RS Trophy-R.

6.2. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani sau in alte produse.

6.3. In situatia in care un castigator refuza sa accepte premiul castigat (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc in scris si transmis via e-mail, posta sau curier), respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

6.4. De asemenea, castigatorul are dreptul de a transfera premiul unei alte persoane.

Art. 7. LIMITAREA RASPUNDERII

7.1. Organizatorul/Agentia Organizatoare nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Concurs. De asemenea, Organizatorului/Agentia Organizatoare nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.

7.2. Organizatorul/Agentia Organizatoare nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cont de utilizator Instagram;

7.3. Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul /Agentiei Organizatoare de orice raspundere.

7.4. Organizatorul/Agentia Organizatoare este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

7.5. Organizatorul/Agentia Organizatoare va acorda premiile in conformitate cu specificatiile acestui Regulament.

7.6. Organizatorul/Agentia Organizatoare nu se va implica in nici un schimb de corespondenta si nici nu se va angaja in vreo comunicare cu privire la Concurs, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele Concursului, exceptand cele mentionate prin Regulamentul.

7.7. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unui comentariu pe paginile de Instagram serusauto si silviu.toma cu unele mesaje inadecvate sau care incalca drepturile unui tert (inclusiv drepturile de autor) si va despagubi Organizatorul/Agentiei Organizatoare pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizarii, unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte drepturi apartinand unor terte parti.

7.8. Organizatorul/Agentia Organizatoare nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau;
 2. probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale calculatorului cu care acceseaza paginile de Instagram serusauto si silviu.toma , incapacitatea Participantului de a lucra la calculator sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in Concurs, din motive care nu tin de Organizator/Agentia Organizatoare.

7.9. Toti Participantii la Concurs recunosc si sunt de acord ca Instagram nu va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre participanti ca urmare a participarii la Concurs.

7.10. Prin participarea la Concurs, in calitate de Participant, ca urmare a incarcarii unor comentarii pe paginile de Instagram serusauto si silviu.toma , in legatura cu prezentul Concurs, toti Participantii acorda Organizatorului/Agentiei Organizatoare o licenta universala din punct de vedere teritorial, neexclusiva, gratuita, irevocabila, pentru durata maxima de protectie a drepturilor potrivit legii si pentru toate modurile de utilizare si exploatare (incluzand, dar fara a se limita la dreptul de reproducere, distribuire, imprumut, realizare de opere derivate, in intregime sau partial).

7.11. Organizatorul/Agentia Organizatoare isi rezerva dreptul de a sterge, edita, traduce, decupa, adauga un nou material sau de a aranja materialul Participantilor asa cum este necesar in scopurile legate de Concurs sau pentru orice scopuri de marketing, publicitate sau promotionale sau de a inlatura materialul in orice moment, fara a fi necesar consimtamantul expres al Participantului acordat in prealabil.

7.12. In masura in care legea impune proceduri care trebuie respectate, sau aprobari, autorizari, acorduri sau altele care trebuie obtinute in scopurile unei asemenea licentieri, Participantii se obliga sa indeplineasca aceste proceduri, sa obtina asemenea aprobari, autorizari, acorduri sau altele, la solicitarea Organizatorului/Agentiei Organizatoare.

7.13. Prin participarea la Concurs, Participantii garanteaza ca au dreptul de a utiliza textele cu care participa la Concurs si ca toate materialele pe care le furnizeaza sunt originale si nu incalca drepturile niciunei terte parti, inclusiv, dar fara a se limita la drepturile de proprietate intelectuala, si ca acorda licenta asupra acestora, in conditiile indicate mai sus.

7.14. Prin participarea la Concurs, Participantii declara si recunosc ca vor fi singurii responsabili pentru incalcarea oricaror drepturi ale tertilor, inclusiv dar fara a se limita la drepturile de proprietate intelectuala, ca urmare a utilizarii textelor postate in cadrul prezentului Concurs si ca vor despagubi Organizatorul/Agentiei Organizatoare pentru orice prejudicii cauzate acestuia ca urmare a incalcarii drepturilor tertilor.

Art. 8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

8.2. Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a solicitarii Regulamentului de Desfasurare al Concursului etc.).

Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu toate modificarile ulterioare.

Art. 9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Agentia organizatoare actioneaza in calitate de Imputernicit al Organizatorului in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs, in scopul acordarii premiilor, în numele Organizatorului.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul prezentului Concurs vor fi dezvaluite doar Organizatorului, cu exceptia numelui, prenumelui si a orasului participantilor, care vor fi facute publice pe paginile de Instagram serusauto si silviu.toma, pagini care sunt disponibile la adresele https://www.instagram.com/serusauto/ si https://www.instagram.com/silviu.toma/, in cazul in care acestia vor fi declarati castigatorii vreunui premiu, conform prezentului Regulament.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul prezentului Concurs vor putea fi folosite in scopuri publicitare, pentru promovarea acestui Concurs.

Datele nu vor face obiectul unui transfer catre o tara terta sau o organizatie internationala (teritorii non-UE). In afara celor de mai sus, datele cu carater personal ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de premii). Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal nu va depasi 6 luni de la data incetarii duratei prezentului Concurs.

Participantii la prezentul Concurs au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv:

Dreptul de acces: Participantii pot solicita informatii despre datele cu caracter personal detinute de Organizator, o confirmare daca se prelucreaza sau nu se prelucreaza date cu caracter personal care ii privesc, scopul în care sunt prelucrate, categorii de destinatari daca este cazul. Participantii pot obtine o copie gratuita a datelor personale care se detin.

Dreptul la rectificare: Participantii pot obtine rectificarea datelor personale inexacte care ii privesc, prin cerere adresata la datele de contact mentionate mai jos.

Dreptul la stergerea datelor: Participantii au dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care ii privesc, in cazul in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate sau participantul isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii: Participantii au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care Participantul contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor sau Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar Participantul i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul de a se opune prelucrarii: Participantii au dreptul de a se opune, in orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal. Operatorul nu va mai prelucra datele, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele legitime si imperioase ale operatorului sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul de a depune o plangere: Participantii pot depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supravegherea a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile.

De asemenea, Participantii au dreptul de a se adresa justitiei. Drepturile prezentate mai sus pot fi exercitate la cererea participantilor, la urmatoarele coordonate: Serus Auto, la adresa B-dul. Timisoara nr.60 E, sector 6, Bucuresti, România, in atentia Departamentului de Marketing, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata sau pe email la adresa contact@serus.ro Organizatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.

Datele cu caracter personal sunt necesare in vederea acordarii premiului. Refuzul de a furniza respectivele date conduce la imposibilitatea acordarii premiului. Datele cu caracter personal ale participantilor nu sunt utilizate pentru a lua decizii automate despre ei.

Art. 10. LITIGII

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator/Agentia Organizatoare si participantii de la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

(2) Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Concursului, prin email, la adresa contact@adtitude.ro sau prin posta, la adresa contact@adtitude.ro, pana la data de 28.07.2023, inclusiv.

Ulterior acestei date, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator/Agentia Organizatoare.

Art. 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator/Agentia Organizatoare, inclusiv imposibilitatea Organizatorului/Agentie Organizatoare din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul/Agentie Organizatoare va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Codului civil.

Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art.12. INCETAREA CONCURSULUI

(1) Prezentul Concurs poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment care constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, prin decizia Organizatorului/Agentie Organizatoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea Concursului sa presupuna suplimentarea bugetului alocat acestui Concurs.

Art. 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI:

13.1. Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Concursului vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, pe paginile de Instagram serusauto si silviu.toma, pagini care sunt disponibile la adresele https://www.instagram.com/serusauto/ si https://www.instagram.com/silviu.toma/ .

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului "Giveaway Serus"
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -
 1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

In vederea desfasurarii giveaway-ului, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

AA ONLINE MARKETING IDEAS cu sediul in Bucuresti, strada Odgonului, nr 3, înregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul RO42010107, (denumita in continuare "Operatorul"),

Prin intermediul AA ONLINE MARKETING IDEAS, cu sediul in Bucuresti, strada Odgonului, nr 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. RO42010107, reprezentata prin Alice Ion (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit"),

Datele de contact ale Operatorului, pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal, sunt urmatoarele:

SC Service Auto Serus SRL, adresa: contact@serus.ro, România, in atentia "Departamentului Marketing", printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Organizatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul giveaway-ului

In cadrul giveaway-ului, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru castigatori:

 1. Numar de telefon;
 2. Nume si prenume;
 3. Data nasterii;
 4. Adresa de email;
 1. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la giveaway vor fi prelucrate in vederea:

 1. Organizarii si desfasurarii giveaway-ului;
 2. Desemnarii si validarii castigatorilor;
 3. Atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in giveaway are drept consecinta imposibilitatea de a participa la giveaway , respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la giveaway vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii, in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în prezentul giveaway .

 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la giveaway se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite catre AA Online Marketing Ideas precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 zile de la incheierea giveaway-ului.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului aferent din premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la giveaway vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 3. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 4. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 6. dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 7. dreptul la portabilitate a datelor;
 8. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior, la urmatoarele coordonate: SC Service Auto Serus SRL, pe adresa contact@serus.ro România, in atentia "Departamentului Marketing", printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Organizatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la giveaway pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii giveaway-ului, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului.

In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la giveaway. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare.

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii giveaway-ului, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al giveaway-ului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul giveaway-ului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii giveaway-ului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la giveaway vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.